Wij zijn uitzendbureau Het Ambacht, hét uitzendbureau voor en door bakkers

Payroll inschrijfformulier werknemer

Dit inschrijfformulier terugsturen met een kopie paspoort of identiteitsbewijs

Gegevens inlener waar u gaat werken

Persoonlijke gegevens

Medische achtergrond

Arbeidsverleden

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Antwoord met ja als u wilt dat Payroll het Ambacht de loonheffingskorting toepast.

Diversen

Medewerker verklaart op de hoogte te zijn van de huisregels en veiligheidsregels die gelden bij de inlener. Medewerker gaat akkoord met de verplichte identiteitscontrole door de inlener.

Aldus naar waarheid ingevuld en voor akkoord ondertekend

Vacature zoeken?

Kunnen wij u helpen?

Telefoon: 0591 555442
e-mail: info@uitzendbureauhetambacht.nl