Nieuwe cao mét loonsverhoging

14 december 2020 hebben het CNV en FNV een akkoord bereikt met NBOV en NVB voor een nieuwe cao Bakkersbedrijf. Dat betekent in het kort dat vanaf 1 januari 2021 de lonen worden verhoogd met 0,5%. Alle cao-loontabellen die in de cao Bakkersbedrijf staan, krijgen deze loonsverhoging. De looptijd van de huidige cao is 10 maanden, namelijk van 1 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021. De loonsverhoging geldt niet met terugwerkende kracht.

Uitbetalingsdata 2021

Omdat Uitzendbureau Het Ambacht werkt met een uitbetaling van één keer in de vier weken, zal de loonsverhoging per 3 januari 2021 ingaan. In een kalander, die u hieronder kunt downloaden, vindt u al onze uitbetalingsdata in 2021.
 
Download kalender uitbetalingsdata 2021

Pensioen cao Bakkersbedrijf

Ook zijn de partijen overeengekomen om de pensioenpremie vanaf 1 januari 2022 in 3 jaar tijd gefaseerd te verhogen. In totaal zal er met 3,3% verhoogd worden van de pensioengrondslag waarbij de percentages per jaar worden vastgesteld. Het partnerpensioen wordt in 2021 gehandhaafd op spaarbasis, wat 14% van de pensioenpremie van het salaris betekent (25,7% van pensioengrondslag).

Overige mededelingen

Naast de loonsverhoging en pensioenverhoging, gaan de partijen onderzoeken voor de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid door het eerder stoppen met werken. Ook worden de resultaten en aanbevelingen van het AWVN-rapport besproken. Dit is een onderzoek naar de wenselijkheid van 1 of 2 cao’s.
 
Heeft u nog vragen voor ons als werknemer of als werkgever? Neem dan contact met ons op via 0591 - 555 442 of info@uitzendbureauhetambacht.nl