Loonsverhoging industriële en ambachtelijke bakkerijen

Loonsverhoging industriële en ambachtelijke bakkerijen


De nieuwe cao Bakkersbedrijf is per 1 april 2019 ingegaan en heeft een looptijd van 16 maanden. De cao is op veel gebieden ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Wat wel opvalt zijn de loonsverhogingen voor zowel de industriële als de ambachtelijke bakkerijen.

Per 15 juli (periode 8) dit jaar ontvangen de werknemers van de ambachtelijke bakkerijen een structurele loonsverhoging van 2,25%. Voor werknemers van de industriële bakkerijen is dit 2,5%.
Beide partijen ontvangen hier per 1 januari 2020 nog eens 1% bovenop.

De verhoging van het bruto uurloon zal Het Ambacht allemaal regelen voor haar medewerkers. Hierover ontvangen alle medewerkers apart nog bericht ter zijner tijd.