Het Ambacht in het nieuws

In het afgelopen nummer van Bakkers in bedrijf stond een uitgebreid artikel over de opleidingstak van Het Ambacht. We richten ons bij Het Ambacht opleidingen onder andere op het opleiden van nieuwe bakkers vanuit een uitkeringssituatie.